May
31
2017

Tiến độ xây dựng dự án Vinpearl Nam Hội An tháng 6 năm 2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN VINPEARL NAM HỘI AN THÁNG 6 NĂM 2017 Gần đây, “Vingroup khởi công khu phức hợp Vinpearl Nam Hội An vốn gần 5.000 tỷ đồng” là dòng tít nổi bật trên các mặt báo nói về dự án Vinpearl Nam Hội An.   Ngày 26 tháng 3, Vingroup chính

Back to top